Vår personvernerklæring gjelder all personlig data som samles inn på vegne av våre kunder/lokasjoner og deres morselskap/kontoinnehaver i Foodback (heretter kalt "Venuen").

Foodback er en spesialisert feedbackløsning utformet for restaurantbransjen. Vi lagrer og prosesserer data på vegne av Venuen du besøkte og refereres til som Databehandler. Venuene eier og er ansvarlig for sine data, og refereres til som Behandlingsansvarlig. Dette forholdet styres av en separat Dataprosesseringsavtale mellom Foodback og Venuen.

Denne artikkelen oppsummerer hvilke data vi samler inn og hvordan vi beskytter, lagrer og til sist sletter denne. Den beskriver også hvilke rettigheter du som sluttbruker har. Foodback opptrer fullstendig i samsvar med GDPR-reglementet.

✔️ Oppsummering

 • Foodback samler inn og lagrer informasjon på vegne av våre kunder

 • Vi lagrer personlig informasjon kun med ditt samtykke

 • Din data lagres på en trygg og sikker måte

 • Din data slettes så snart formålet med den er nådd

📄 Hvilken informasjon samler vi inn, og hvorfor?

Foodback samler personlig data i følgende situasjoner:

Scenario

Hva

Hvorfor

Check-in (covid-registrering)

Venuer som har Foodback Check-in aktivert vil be om ditt telefonnummer.

For å kunne utføre varsling dersom et utbrudd av covid-19 rapporteres inn, dette i samarbeid med lokale myndigheter.

Tillatelse til å kontakte deg

Våre kunder kan stille inn at Foodback skal be om e-postadresse og telefonnummer.

For å kunne stille oppfølgingsspørsmål relatert til opplevelsen.

Foodback Happy Wheel

Av vinnere av lykkehjulet ber vi om e-postadresse.

For å kunne sende dem vinnerkupongen.

Statistikk og forhindring av falske tilbakemeldinger

Din IP-adresse.

For å kunne utføre statistisk analyse, sperre for falske tilbakemeldinger/juks og generelt forbedre våre tjenester.

🤝 Hvem deler vi informasjonen din med?

Scenario

Hvem

Check-in (covid-registrering

Deles med lokale myndigheter kun dersom det skjer et smitteutbrudd.

Tillatelse til å kontakte deg

Kun med Venuen du besøkte/bestilte fra.

Foodback Happy Wheel

Kun med Venuen du besøkte/bestilte fra.

Statistikk og forhindring av falske tilbakemeldinger

Deles ikke med noen; brukes kun i teknisk øyemed.

📆 Hvor lenge beholder vi informasjonen din?

Vi lagrer generelt sett informasjonen kun inntil formålet med den er nådd.

Scenario

Hvor lenge

Check-in

Vi lagrer dataen så lenge som lokale myndigheter krever det, inntil et maksimum på 28 dager.

Tillatelse til å kontakte deg

Vi lagrer dataen kun så lenge Venuen behøver den for å kontakte deg angående din tilbakemelding og sletter den så snart dette er gjort.

Foodback Happy Wheel

Vi lagrer dataen kun så lenge vinnerkupongen vi sendte deg er gyldig. Dataen slettes så snart kupongen er løst inn eller har gått ut på dato.

Statistikk og forhindring av falske tilbakemeldinger

Et maksimum på 14 måneder.

🔒 Hvordan lagrer vi informasjonen din?

All data lagres trygt i Europa (EU), gjennom Amazon Web Services. Vi følger et strengt regime ved revisjoner og tesing av vår infrastruktur for å oppbevare all data trygt og sikre at denne er utilgjengelig for uvedkommende.

🛡️ Hvilke rettigheter har jeg?

Du har rett til ...

 1. Å bli informert - når du overleverer personlig data

 2. Tilgang til din data - når som helst

 3. Retting av feil - dersom data er feilaktig

 4. Sletting - få din personlige data slettet

 5. Begrensing av prosessering - videre begrense hva din data kan brukes til

 6. Dataportabilitet - få innsikt i og gjenbruk data for deg selv

 7. Å nekte - nekte prosessering av din data

💬 Hvem kan jeg kontakte / klage til?

Dersom du føler at vi ikke behandler din personlige informasjon riktig i henhold til reglement, ønsker vi deg velkommen til å kontakte oss på support@foodback.com. Dersom vi likevel ikke kan imøtekomme dine krav, kan du kontakte Datatilsynet.

En koplett liste over land som tilhører EU/EEU finner du her:

https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.

Did this answer your question?